Všeobecné obchodní podmínky pro držitele KIKA HIT KARTY

 

 1. 1. KIKA HIT KARTA (dále jen „ KIKA HIT KARTA“) je zákaznický program firmy XLCZ Nábytek s.r.o., IČ: 27127133, se sídlem
  Pražská 135, 251 01 Čestlice (dále jen „XLCZ Nábytek“) a její obchodní značky KIKA. S držením KIKA HIT KARTY mají zákazníci možnost využívat slevy a výhody s touto kartou spojené. Podmínky držení KIKA HIT KARTY a poskytováníjednotlivých výhod se řídí těmito obchodními podmínkami a platí pouze pro prodejny provozované pod značkou Kika nábytek. Výhody programu KIKA HIT KARTA nelze kombinovat se zákaznickým programem XXXLutz platícím pro prodejny XXXLutz provozovaných rovněž společností XLCZ.
 2. KIKA HIT KARTA je vydávána zákazníkovi na základě vyplněné žádosti. Platná je pouze žádost, která obsahuje požadované údaje a je zákazníkem podepsána. Údaje označené jako nepovinné nemusí být vyplněny. Vydání KIKA HIT KARTY může být ze strany XLCZ zamítnuto, a to bez udání důvodu. KIKA HIT KARTA je nepřenosná.
 3. Držitel KIKA HIT KARTY je oprávněn využívat následujících výhod:
 • získání ročního bonusu, který se vypočítává na základěsouhrnné konečné částky za uskutečněné nákupy v daném kalendářním roce
 • využívání ročního bonusu k nákupu zboží a služeb v prodejnách Kika nábytek
 • získávání informací o novinkách a výhodách dle aktuálních obchodních sdělení týkajících se zboží prodávaných pod značkou Kika nábytek
 • využívání slev
 • účast na soutěžích a propagačních akcích Kika nábytek
 1. BONUS za nákupy: Využíváním KIKA HIT KARTY se držiteli karty načítají částky za uskutečněné nákupy během daného kalendářního roku v prodejnách Kika nábytek. Za tímto účelem musí být KIKA HIT KARTA předložena na pokladně prodejny nebo přímo u odborných poradců Kika nábytek kdykoliv v průběhu markování nákupu, a to do doby ukončení této operace. Následně není možné částku za nákup na HIT KARTU načíst. Vyúčtování bonusu provádí XLCZ 1x ročně, vždy po uplynutí daného kalendářního roku. Vyúčtování je zasíláno zákazníkovi zpravidla do konce měsíce února následujícího kalendářního roku.V případě nesouhlasu držitele karty s vyúčtováním je potřeba uplatnit námitky nejpozději do 1 měsíce ode dne obdržení vyúčtování. Na později vznesené námitky nebude brán zřetel. Námitky proti vyúčtování musí být zdůvodněny a doloženy, jinak nemusí být ze strany XLCZ akceptovány. Získaný bonus je poskytován ve formě poukázky na nákup zboží nebo poukázky na dárek. Je vyloučeno hotovostní nebo bezhotovostní proplácení získaného bonusu.
 2. Informace k zákaznickému programu KIKA HIT KARTA jsou poskytovány 1x za šest měsíců držiteli HIT KARTY. Jednotlivé poukázky mohou být využity na nákup zboží za zvýhodněné ceny pouze do konce doby jejich platnosti, a to pouze společně s předložením KIKA HIT KARTY. Výběr akčního zboží je zcela v kompetenci XLCZ.
 3. Účast držitelů KIKA HIT KARTY na soutěžích a slevových akcích organizovaných XLCZ pro jejich držitele se řídí podmínkami pro danou soutěž či akci.
 4. Držiteli KIKA HIT KARTY je zasíláno obchodní sdělení o novinkách a akcích v rámci prodejen Kika nábytek. Držitel KIKA HIT KARTY je oprávněn kdykoli odvolat souhlas se zasíláním obchodního sdělení, a to písemnou formou na adresu sídla společnosti nebo na e-mailovou adresu marketing@xxxlutz.cz. Využívání ostatních výhod KIKA HIT KARTY tím zůstává nedotčeno.
 5. Držitel KIKA HIT KARTY je oprávněn kdykoli i bez uvedení důvodu ukončit. Využívání KIKA HIT KARTY a s ní spojených služeb. Ukončení je třeba učinit písemně spolu s vrácením KIKA HIT KARTY. V případě, že KIKA HIT KARTA nebude zákazníkem využívána po dobu pěti let od uskutečnění posledního nákupu, může dojít k ukončení její platnosti. XLCZ je oprávněna kdykoli ukončit poskytování služeb spojených s KIKA HIT KARTOU, popř. KIKA HIT KARTU zrušit. Ke zrušení KIKA HIT KARTY dojde automaticky v případě zjištění jejího zneužití ze strany držitele nebo třetích osob. KIKA HIT KARTA může být rovněž zrušena na základě žádosti jejího držitele nebo v případě jejího odcizení. Oznámení o ukončení poskytování služeb KIKA HIT KARTY bude zákazníkovi oznámeno na poslední známou adresu. V případě ukončení platnosti KIKA HIT KARTY v průběhu kalendářního roku nebude provedeno vyúčtování bonusu ke dni zániku platnosti. Nárok na bonus za daný kalendářní rok tímto zaniká.
 6. XLCZ si vyhrazuje právo na změnu těchto VOP. Změna VOP bude držiteli KIKA HIT KARTY písemně oznámena na e-mailovou adresu nebo poslední uvedenou korespondenční adresu.
 7. Změny osobních údajů uvedených v žádosti o vydání KIKA HIT KARTY prosím oznamte neprodleně společnosti XLCZ, aby byla zajištěna jejich aktuálnost a s tím související správné načítání nákupů pro vyúčtování ročního bonusu.
 8. Výhody a bonusy zákaznického programu KIKA HIT KARTA jsou nepřenositelné a nemohou být kombinovány ani jinak slučovány se zákaznickým programem XXXLutz provozovaných v rámci XLCZ v prodejnách XXXLutz.
 9. Zákaznický program KIKA HIT KARTA platí pouze pro prodejny Kika nábytek v Brně a Praze – Galerii Butovice.