Impresum

XLCZ Nábytek s.r.o.
Pražská 135

251 01 Čestlice


Copyright © pro XXXLutz KG. Všechna práva vyhrazena. XXXLutz je registrovaná značka a část skupiny XXXLutz KG.

IČO: 27127133

DIČ: CZ27 27133

Spisová značka: C 98298 vedená u Městského soudu v Praze

 

Internet: www.kika-home.cz

E-mail Kika Modřice u Brna: store.ri@kika-home.cz

E-mail Kika Galerie Butovice: store.rm@kika-home.cz

Zákaznický servis: zakaznicky-servis@kika-home.cz

Všeobecné obchodní podmínky: VOP
K urovnání sporu s naší společností lze využít platformu: https://ec.europa.eu/consumers/odr

Jsem starší než 16 let a souhlasím s tím, aby společnost XLCZ Nábytek s.r.o. zpracovávala osobní údaje pomocí sledovacích technologií třetích stran, aby vytvořila profil využití a zobrazovala mi internetovou reklamu založenou na zájmech.

Informace k ochraně osobních údajů a privátní sféry: ochrana osobních údajů

Používání této internetové stránky podléhá zde uvedeným podmínkám: uživatelé této webové stránky prohlašují, že jsou srozuměni s těmito pravidly a souhlasí s tím, že XLCZ Nábytek s.r.o. v žádném případě nemůže převzít záruku za jejich používání.

XLCZ obchodní s.r.o. ručí za zákonné aktivity nebo informace o elektronických odkazech, které vedou k jiným webovým nabídkám na našich stránkách, stejně jako za obsahy, které vkládají osoby, které si v našich fórech vyměňují kontakty, jen při prokazatelné znalosti této skutečnosti, a pokud nebude bezprostředně činný za to, aby informace byly odstraněny nebo byl přístup k nim uzavřen. Diskriminující, urážlivé, morálně zavržitelné nebo protiprávní obsahy můžou být odstraněny administrátorem webu.

XLCZ obchodní s.r.o. nepřejímá žádnou záruku za chybný obsah nebo chyby přenosu. Zaručit můžeme pouze zabránění potenciálních chyb. Skutečné provedení se může lišit od uvedených nákresů, vyobrazení, údajů o hmotnosti a velikosti.


Všechny uvedené ceny jsou brutto ceny (vč. DPH). Případné náklady na přepravu nejsou zahrnuty. Tiskové chyby vyhrazeny.

Osobní data zlepšují náš servis a mohou být z toho důvodu předány na naše přidružené partnery, abychom zjednodušili expedici a objednávku.

Zákazník souhlasí s tím, že lze data předávaná ve formulářích a upomínkách zprostředkovat, zpracovat, uložit a použít pro interní zkoumání trhu a marketingové účely firmy. Tato data mohou být případně předána přidruženému podniku skupiny XXXLutz KG pro účely zkoumání trhu a marketingové účely.

XLCZ Nábytek s.r.o. si vyhrazuje právo, ze závažných důvodů vyloučit osoby servisu a / nebo zasílat cenové dokumenty.

Všechny obrazové, textové i zvukové soubory jakož i animace, videa atd. i když jen z části a všechny ostatní součásti stránky jsou chráněny autorskými právy. Úryvky smějí být kopírovány, ukládány a dále zpracovávány pouze pro soukromé účely. Obchodní využití vyžaduje výslovné písemné povolení.

Autor/-ka každého zaslání prohlašuje, že je se zveřejněním srozuměn/-a a vzdává se automaticky jeho/jejího autorského práva a také případného honoráře za zveřejnění.

Pro případné zákonu odporující činnosti nebo informace prostřednictvím elektronických odkazů, které z našich stránek vedou na jiné nabídky World Wide Web, rovněž za obsahy, které budou dány k dispozici osobami při výměně kontaktů na našich fórech, ručí XLCZ Nábytek s.r.o. jen při prokazatelné znalosti této skutečnosti, a pokud nebude bezprostředně činný za to, aby informace byly odstraněny nebo byl přístup k nim uzavřen. Diskriminační, pohoršující, morálně zavrženíhodné nebo zákonu odporující obsahy mohou být  administrátorem webu odstraněny.

Doporučená konfigurace systému
Aktuální verze: Chrome, Firefox nebo Safari
Javascript aktivovaný