Ochrana osobních údajů

I. Jméno a adresa nositele odpovědnosti

Správcem a osobou odpovědnou ve smyslu obecného nařízení o ochraně osobních údajů a dalších předpisů o ochraně údajů je:

XLCZ nábytek s.r.o.

Pražská 135, 251 01 Čestlice

IČ: 27127133

Česká republika

e-mail: 1swg@xxxlutz.cz

webová stránka: kika-home.cz

II. Rozsah zpracování údajů v souvislosti s Kika hit kartou

1) Kika hit karta

(1) Zpracování údajů pro registraci Kika hit karty

1. Popis a rozsah zpracování dat

Do naší Kika hit karty registrovaní uživatelé získají exkluzivní výhody a služby, zejména exkluzivní měsíční speciální nabídky, roční bonus za nákup, exkluzivní nabídky služeb, překvapení k narozeninám, exkluzivní soutěže a průzkumy. V souvislosti s registrací do Kika hit karty zpracováváme následující údaje: jméno a příjmení, oslovení, e-mailová adresa, číslo hit karty a datum jejího vydání, adresa, telefonní číslo, datum narození, jazyk.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 odst. 1 písm. B o GDPR (plnění smlouvy).

3. Účel zpracování údajů

Údaje zpracováváme proto, abychom uživatelům mohli poskytnout výhody a služby jakožto součást věrnostního programu.

4. Doba uchování údajů

Údaje zpracováváme tak dlouho, dokud s uživatelem existuje uživatelská smlouva na věrnostní program. Kromě toho tyto údaje ukládáme pouze za účelem splnění zákonných požadavků na uchovávání údajů nebo k uplatnění nebo obraně proti právním nárokům.

(2) Zpracování údajů pro individualizaci služeb jako součást Kika hit karty

1. Popis a rozsah zpracování dat

Chceme, aby služby v rámci Kika hit karty odpovídaly vašim zájmům. Vaše údaje proto zpracováváme v souvislosti s registrací hit karty a v kombinaci s vaším dalším chováním při jejím používání (průzkumy, uplatněné kupóny, údaje o vašich nákupech, prodejní hovory, vaše chování u poskytovatelů třetích stran, zejména v aplikaci Mobile Pocket, IP adresy), a to pokud vám můžeme tyto údaje přiřadit (např. přihlášením prostřednictvím e-mailové adresy použité k registraci Kika hit karty nebo číslem hit karty nebo chováním při přihlášení k mému účtu). Pokud si nepřejete, aby byla data ukládána, neměli byste uvádět číslo hit karty, e-mailovou adresu použitou k registraci hit karty, a to ani na jiných místech, jako např. při nákupu nebo při konzultacích.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právní základ pro individualizaci služeb hit karty prostřednictvím průzkumů, uplatněných kupónů, údajů o vašich nákupech, prodejních hovorů.

3. Účel zpracování dat

Údaje zpracováváme proto, abychom uživatelům mohli poskytnout výhody a služby jakožto součást věrnostního programu.

4. Doba uchování údajů

Údaje zpracováváme tak dlouho, dokud s uživatelem existuje uživatelská smlouva na věrnostní program. Kromě toho tyto údaje ukládáme pouze na dobu za účelem splnění zákonných požadavků na uchovávání údajů nebo k uplatnění nebo obraně proti právním nárokům.

2) Průzkumy

1. Popis a rozsah zpracování osobních údajů

Námi prováděné ankety a průzkumy (dále jen „průzkumy“) jsou vyhodnocovány anonymně. Osobní údaje jsou zpracovávány pouze v rozsahu nezbytném pro zajištění průzkumů a jejich technickou realizaci nebo v případě udělení souhlasu z Vaší strany.

Vaše osobní údaje zpracováváme v rozsahu:

– kontaktní údaje (např. e-mail, telefonní číslo),

– údaje o obsahu (např. údaje v online formulářích) – údaje o věku, pohlaví, počtu členů domácnosti, apod.

• Dotčené osoby: komunikační partneři, uživatelé (např. návštěvníci webových stránek, uživatelé online služeb).

2. Právní základ pro zpracování osobních údajů

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR).

3. Účel zpracování údajů

Účelem zpracování je zajišťování zpětné vazby, názorů a uživatelského chování zákazníků a uživatelů našich služeb, popř. on-line služeb, a to prostřednictvím kontaktních otázek a komunikace, přímého marketingu (např. e-mailem nebo poštou) nebo prostřednictvím on-line formulářů. Zpětná vazba zákazníků je pro nás zásadním podkladem pro zlepšování kvality námi poskytovaných služeb a plnění požadavků a přání zákazníků ve vztahu ke zboží a službám naší společnosti. Účast v průzkumech a anketách je založena na principu dobrovolnosti.

4. Doba uchování údajů

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na nezbytně nutnou dobu pro dosažení námi sledovaného dou smazány ihned, jakmile nebudou zapotřebí k dosažení účelu, pro který byly shromážděny, nebo v případě odvolání Vašeho souhlasu. V případě odvolání Vašeho souhlasu nebudete nadále kontaktováni v rámci našich průzkumů a anket. Tyto „Informace o ochraně údajů pro Kika hit kartu“ vás informují o zpracování vašich osobních údajů společností Kika v souvislosti s vaším používáním Kika hit karty. Další informace o zpracování vašich osobních údajů při používání naší webové stránky kika-home.cz najdete v našem oznámení o ochraně osobních údajů na adrese https://kika-home.cz/ochrana-osobnich-udaju-2/.

5. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat zasláním e-mailu na adresu marketing@xxxlutz.cz s uvedením e-mailové adresy, která je uvedena jako kontaktní adresa pro zasílání průzkumů a anket.

6. Netigate: provádění anket, průzkumů a řízení zpětné vazby je realizováno prostřednictvím poskytovatele služeb: Netigate AB, Drottninggatan 29, 111 51 Stockholm, Švédsko;

web: https://www.netigate.net/; prohlášení o ochraně údajů: https://www.netigate.net/de/impressum/#legal.

3) Reklama na jiných partnerských stránkách

S vaším výslovným souhlasem zpracováváme vaše údaje za účelem reklamy na sociálních médiích a na jiných partnerských webech poskytovatelů reklamy. Používáme následující nástroje:

(1) Google Customer Match

1. Popis a rozsah zpracování dat

Díky Vlastním seznamům zákazníků Google vám můžeme zobrazit cílený reklamní obsah prostřednictvím Obsahové sítě Google, a to pokud jste na partnerském webu v Obsahové síti Google. Za tímto účelem porovnáme vaši e- mailovou adresu zašifrovanou jako hash

s Google LLC (USA). Pokud se shodují – tj. pokud používáte účet Google se stejnou e-mailovou adresou, zobrazí se vám reklama na produkty a služby Kika v reklamní síti Google. Pokud neexistuje shoda – tj. pokud nemáte e-mailovou adresu Google – vaše e-mailová adresa již nebude společností Google použita a bude odstraněna. Poté nebudete dostávat žádné personalizované reklamy na produkty a služby Kika v reklamní síti Google. Více informací o vlastních seznamech zákazníků Google naleznete zde: https://support.google.com/google-ads/answer/6379332?hl=en&ref_topic=6296507.

2. Právní základ pro zpracování údajů

Právním základem pro zpracování údajů je váš souhlas (čl. 6 odst. 1 písm. A GDPR).

3. Účel zpracování údajů

Vaše údaje zpracováváme, abychom vám mohli zobrazovat reklamy Kika v reklamní síti Google.

4. Doba uchování dat

V případě, že máte Google-zákaznické konto, přiřadí Vás Google s Vaším souhlasem k cílové skupině na dobu 13 měsíců. Vaše data nebudou po prověření, zda existuje Váš souhlas, dále zpracovávána a budou zrušena.

5. Odvolání souhlasu

Svůj souhlas se zpracováním osobních údajů můžete do budoucna kdykoli odvolat. Proti zpracování osobních údajů prostřednictvím Googlu můžete podat námitky rovněž zde:

https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TCg714Iz_9VTI875OgLH92o9Y3cJ8lOAMwprqyjMcBu4vdYDnRhrH_ 94_ebP8VsXFyNSoaoibs2Xm- P8X2mN5CNzkfuYtI_J0G_0zZKSUuNp-JuefmNA.

III. Předání třetím zemím

Pokud předáváme vaše osobní údaje do zemí mimo Evropský hospodářský prostor (EHP) nebo tyto země pověříme zpracováním (například USA), dodržujeme zákonem požadované normy a bezpečnostní mechanismy. Toho dosahujeme například dohodou takzvaných standardních smluv EU. Pokud se chcete dozvědět více informací o konkrétních opatřeních, které používáme, kontaktujte nás, jak je popsáno v části 1.

IV. Práva subjektů údajů

Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány, jste ovlivněni ve smyslu GDPR a máte následující práva:

1) Právo na poskytování informací

Můžete si od nás vyžádat potvrzení o zpracovávání osobních údajů, které se vás týkají. Máte právo požadovat informace o tom, zda jsou osobní údaje, které se vás týkají, předávány do třetí země nebo mezinárodní organizace. V této souvislosti můžete v souvislosti s předáním požádat o informace o příslušných zárukách v souladu s čl. 46 GDPR.

2) Právo opravy údajů

Máte právo na opravu nebo doplnění údajů pověřenou osobou, pokud jsou zpracované osobní údaje, které se vás týkají, nesprávné nebo neúplné. Pověřená osoba musí provést opravu okamžitě.

3) Právo na omezení zpracování

Podle zákonných požadavků můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů. Pokud bylo zpracování vašich osobních údajů omezeno, mohou být tyto údaje zpracovány pouze v určitých případech, např. k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků nebo k ochraně práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

4) Právo na zrušení

Můžete požádat správce aby okamžitě vymazala osobní údaje, které se vás týkají. Správce je povinnen tyto údaje okamžitě vymazat, pokud neexistují nějaké výjimky, například zákonné požadavky na uchovávání.

5) Právo být informován

Pokud jste vůči správci osobě uplatnili právo na opravu, vymazání nebo omezení zpracování, je tato osoba povinna tuto opravu nebo vymazání údajů nebo omezení zpracování oznámit, pokud se to neukáže jako nemožné nebo pokud to nevyžaduje nepřiměřené úsilí.

6) Právo na přenositelnost údajů

Máte právo obdržet osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli, a to ve strukturovaném, běžném a strojově čitelném formátu.

7) Právo vznést námitku

Máte právo z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace, kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které je založeno na čl. 6 odst. 1 písm. E nebo F o GDPR. Zodpovědná osoba již nebude zpracovávat osobní údaje, které se vás týkají, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obraně právních nároků. Pokud jsou osobní údaje, které se vás týkají, zpracovávány za účelem provozování přímo adresované pošty, máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se vás týkají, pro účely takové reklamy.

8) Právo odvolat prohlášení o souhlasu podle zákona o ochraně údajů

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo kdykoli odvolat své prohlášení o souhlasu. Odvolání souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu až do okamžiku odvolání.

9) Automatizované rozhodnutí v jednotlivých případech včetně profilování

Máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování – včetně profilování -, které má pro vás právní účinky nebo které se vás obdobným způsobem významně dotýká.

10) Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Aniž je dotčen jakýkoli jiný správní nebo soudní opravný prostředek, máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, zejména ve státě vašeho bydliště, místa výkonu práce nebo místa údajného porušení, pokud jste přesvědčeni, že zpracování vašich osobních údajů je v rozporu s porušením GDPR. Orgán dozoru, kterému byla stížnost podána, informuje stěžovatele o stavu a výsledcích stížnosti, včetně možnosti soudního opravného prostředku podle čl.78 GDPR.